Download de texturepack met WinRAR en doe dat mapje in je texturepack folder